Yasal Bildirim

1. Ana sayfası 'www.Pelleve.com' adresinde bulunan bu World Wide Web sitesi (bundan böyle Web Sitesi olarak anılacaktır), kullanıcıların bu Kullanım Koşulları Sözleşmesinde belirtilen hüküm ve koşullara bağlı kalmaları şartıyla Ellman International, Inc. (bundan böyle EII olarak anılacaktır) tarafından World Wide Web kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan bir bilgilendirme hizmetidir. EII bu hüküm ve koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve siz Web Sitesini her ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda güncel olan Kullanım Koşulları Sözleşmesi sürümüne riayet etmeyi kabul edersiniz. Bu doğrultuda, Web Sitesini her ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda Kullanım Koşulları Sözleşmesine başvurmanız tavsiye edilir. Aşağıdaki hüküm ve koşulların tamamını kabul etmediğiniz takdirde Web Sitesini kullanmayınız.

2. Web Sitesindeki bilgilerin genel bilgilendirme amacıyla 'olduğu gibi' sunulduğunu kabul edersiniz. Tıbbi tavsiyelerde bulunmak amacıyla oluşturulmamıştır ve kişisel tıbbi gereksinimlerinizi bilen yeterli sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin/konsültasyonların yerine kullanılmamalıdır. EII, bu Web Sitesi ile ilgili olarak; doğruluk, eksiksizlik, güncellik, güvenilirlik, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri veyahut bu sayfaların ya da bunların kullanıma sunulduğu sunucu bilgisayarların virüs veya benzeri zararlı unsurlar içermediği yönünde hiçbir garantide bulunmaz ve bu türden garantileri açıkça reddeder.

3. Bu Web Sitesini veya Web Sitesinde ya da bağlantılı diğer sitelerde yer alan bilgilere ulaşmanız veya bu bilgileri kullanmanızdan ya da kullanamamanızdan doğan veya bu durum ile ilgili olan her türlü hak talebi/iddiadan dolayı (Web Sitesinden ya da bağlantılı diğer sitelerde müstehcen, küfür içeren, aşağılayıcı veya fikri mülkiyet haklarınızı ihlal edici bir içeriği görüntülediğiniz, işittiğiniz veya indirdiğiniz şeklindeki iddialar buna dâhildir), EII'nin ve hissedar, yetkili, müdür ve çalışanlarının zarar görmemesini sağlayacağınızı kabul edersiniz. EII veya Web Sitesine bilgi katkısında bulunanlar, sizin bu bilgilere güvenerek vereceğiniz herhangi bir karar veya gerçekleştireceğiniz herhangi bir fiilden ya da buna bağlı, özel veya benzeri zararlardan dolayı hiçbir şekilde size veya başka birine karşı sorumlu tutulamaz; EII'nin söz konusu zarar olasılığından haberdar edilmiş olması bu durumu değiştirmez.

4. Bu Web Sitesinde yer alan tüm görüş ve tavsiyelerin her durumda EII'ye ait olmadığını veya uygunluğunun EII tarafından onaylanmadığını kabul edersiniz.

5. EII, Web Sitesinde EII'nin kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantılar sunabilir. Genel olarak, adresinde (veya URL) 'Pelleve.com' ibaresini içermeyen tüm siteler bu kapsamdadır. Bu site bağlantıları sadece kolaylık sağlaması için veya başvuru amacıyla sunulur ve web sitesini işleten kişi veya kuruluşun EII tarafından onaylandığını bildirmek veya ilgili web sitesi veya web sitesindeki bilgiler ile ilgili bir tür garanti vermek amacıyla sağlanmaz.

6. Şu koşulların yerine getirilmesi durumunda başka bir web sitesinde bu Web Sitesine ait köprü metni bağlantıları sunabilirsiniz: (a) bağlantı 'Pellevé® Kırışıklık Azaltma Sistemi' ibaresini açık biçimde içeren, yalnızca metinden oluşan bir bağlantı olmalıdır (b) bağlantı 'http://www.Pelleve.com' URL adresine 'yönlendirmeli' ve Web Sitesi içindeki diğer sayfalara yönlendirmemelidir, (c) bağlantının görünümü, konumu ve diğer özellikleri EII'nin adı ve ticari markalarıyla bağlantılı ticari itibarı zedeleyecek veya buna gölge düşürecek şekilde olamaz, (d) bağlantının görünümü, konumu ve diğer özellikleri EII dışındaki bir şahsın EII ile bağlantılı olduğu veya EII tarafından desteklendiği şeklinde yanlış bir izlenim oluşturamaz, (e) bağlantı bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, bu Web Sitesini bağlantılı web sitesindeki bir 'çerçeve' içinde değil, tam ekranlı olarak görüntülemelidir ve (f) EII kendi takdirine bağlı olarak ve arzu ettiği zaman bu Kullanım Koşulları Sözleşmesinin hükümlerini değiştirerek her türlü site bağlantısına ilişkin rızasını geri çekebilir. Bu Web Sitesine ait tüm diğer köprü metni bağlantılarının EII tarafından yazılı olarak onaylanmasının gerektiğini kabul edersiniz.

7. Sınırlı kalmamak kaydıyla, her türlü tasarım, yazı ve görüntüler dâhil olmak üzere, bu Web Sitesinde yer verilen eserler, EII'nin mülkiyeti veya lisansı altındadır ve kullanıcının tek bir bilgisayarın RAM'inde veya sabit diskinde Web Sitesinde gezinmek için gereken şekilde geçici kopyalar bulundurması ve EII'nin itibarını zedelemeyecek şekilde kullanıcının, ticari olmayan, kişisel kullanım amacıyla Web Sitesinin her sayfasının bir adet kalıcı çıktısını alması (şekli değiştirilmeksizin ve bu Kullanım Koşulları Sözleşmesinin bir kopyası eklenmiş şekilde) durumları hariç olmak üzere, EII'nin ön yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, alt lisansları verilemez, değiştirilmez, daha sonra kullanılmak için saklanamaz veya başka bir şekilde tamamen ya da kısmen kullanılamaz.

8. Bu Web Sitesi (bağlantılı siteler dışında) merkezi Amerika Birleşik Devletleri, New York Eyaleti'nde bulunan EII'nin kontrolündedir. Web Sitesine 50 eyaletin tamamından olduğu gibi, dünyanın diğer ülkelerinden de erişilebilir. Bu bölgelerin her birinde, New York Eyaleti'nden farklı olabilecek yasalar bulunduğundan, bu Web Sitesine eriştiğinizde bu Web sitesinin kullanımından doğan veya bu kullanım ile ilgili tüm konularda, yasaların ihtilafı esasları dikkate alınmaksızın, New York Eyaleti'nin yasa ve düzenlemelerinin esas alınacağını kabul edersiniz. Ayrıca, bu konularda New York Nassau İli Mahkemelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesinin münhasır yargı yetkisi ve mahkeme yerlerini kabul edersiniz. EII Web Sitesinde bulunan materyallerin başka yerlerde uygun olduğu veya kullanıma açık olduğu yönünde bir beyanda bulunmaz ve içeriğin yasadışı kabul edildiği bölgelerden erişim yasaktır. Bu Web Sitesine başka yerlerden erişmeyi tercih eden kişiler, bunu kendi kararları doğrultusunda gerçekleştirirler ve yerel yasalara uymaktan sorumludurlar.

9. Bu Web Sitesindeki tüm yazılar ve elektronik görüntüler EII, tedarikçileri veya iştirakçilerine ait tescilli telif hakları, tescilsiz genel hukuk telif hakları, tescilli ticari markalar veya satış markaları şeklinde olan ve telif haklarıyla korunan materyallerdir. Bu telif haklarını veya ticari markaları ihlal etme veya bunlardan kaçınma girişimleri durumunda, ihlal eden kişi veya kuruluş yasaların öngördüğü ağır cezai ve hukuki yaptırımlara maruz kalacaktır.